© Nrv computer service
Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die Texina aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Texina is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Auteursrechten voorbehouden. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Texina Niet aansprakelijk voor schade Texina kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Texina is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht. Woord- en beeldmerken beschermd. Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Texina tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Texina is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden. Privacy Texina werkt niet met cookies, derhalve worden er geen enkele privé gegevens van de bezoeker opgeslagen op gelijk welke wijze. -------------
Disclaimer
Texina b.v.b.a. Molenstraat 41 8720 Wakken - Dentergem Tel: 056 61 18 99 Fax:056 61 18 97 BE402.758.450 Email: info@texina.be